De energiebesparingsplicht onder de omgevingswet

maart 31, 2023

De energiebesparingsplicht onder de omgevingswet

Met ingang van 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking.

De omgevingswet is een bundeling van een aantal wetten die betrekking hebben op onze leefomgeving. Denk hierbij aan wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.  Een van de thema’s in de omgevingswet is de energiebesparingsplicht.

De Energiebesparingsplicht verplicht bedrijven met een energieverbruik boven 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.  1 december 2023 is de deadline voor de tweede ronde van de Informatieplicht. Binnenkort wordt daartoe een nieuwe Erkende Maatregelen Lijst gepubliceerd.

De nieuwe erkende maatregelen in 2023 (EML)

De nieuwe maatregelenlijst wordt midden april van 2023 gepubliceerd. In het beste geval publiceert de overheid dan ook per branche wijzigingslijsten. Zo niet, dan raad we u aan uw branchevereniging te vragen deze wijzigingslijst te maken. Als er geen wijzigingslijst is of komt, gaat EAB samen met de klant aan de slag met deze vergelijking.

Wij verwachten dat er voor elke branche enkele maatregelen bijkomen, en enkele maatregelen aangescherpt worden. Die maatregelen moeten gecontroleerd worden in uw bedrijf. Ofwel op basis van beschikbare papieren of digitale informatie (apparatenlijsten, MJOP), of op basis van een locatiebezoek. Daar kunt u mee aan de slag zodra de EML gepubliceerd is. Als het loket van de Informatieplicht dan open gaat, is het invullen van actuele data zeer waarschijnlijk een eitje.

Mogelijk voldoet uw bedrijf niet aan de nieuwe of aangescherpte maatregelen. Feitelijk moet u voldoen vanaf het moment dat de EML gepubliceerd is. In de praktijk gaf het bevoegd gezag een bedrijf vaak twee jaar om de maatregel alsnog uit te voeren. De verwachting is dat dat nu weer zo gaat zijn.

Maar waarom wachten? Hoe sneller je de maatregel oppakt, hoe sneller je profiteert van de lagere energiekosten!

Om te garanderen dat de aanpassing van de energiebesparingsplicht op 1 juli 2023 in werking treedt, worden de aanpassingen ook verwerkt in het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer (zie website van de RVO).

Vanaf 1 juli 2023 geldt dus onderstaande situatie.

Elk bedrijf met een verbruik van boven de 50.000 kWh of 25.000 m3 heeft een energiebesparingsplicht en wordt hier actief op gecontroleerd door de overheid.

Wilt u weten of u een energiebesparingsplicht heeft? Neem dan contact op met Energie Excellent en wij zoeken het voor u uit. De specialisten zitten klaar om de te nemen maatregelen samen met jou door te nemen. 

Voor de activiteiten en gebouwen geldt een aparte plicht, meer informatie hierover vind je hier.