Overige diensten

Ontzorging op het gebied van energiebesparingsplicht en subsidies, én toegang tot ons EMS systeem. Meer weten?

Subsidies

SDE Subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) is er om de drempel om te verduurzamen te verlagen. De investering is groot, daarom is het fijn om hier een tegemoetkoming voor te ontvangen van de overheid. Als een klant een aanvraag doet voor zonnepanelen kunnen wij hiermee ook de subsidie voor de klant aanvragen. De aanvraag voor subsidie kan niet het hele jaar door. Meestal opent de aanvraagronde aan het begin van de zomer en duurt een maand. De klant heeft 1,5 tot 3 jaar de tijd om, na goedkeuring van de aanvraag, de zonnepanelen te plaatsen. Gebeurt dit niet dan verloopt de aanvraag. Let op: SDE subsidie is alleen beschikbaar voor ondernemers met een grootverbruikersaansluiting.

Voordelen van Subsidies

Hoe eerder deze subsidie wordt aangevraagd hoe meer kans er is om deze ook te krijgen

Begeleiding van EAB Excellent

Optimaal benutten van subsidies

EMS

Meten is weten. Daarom maken wij gebruik van een interactief en helder energie  monitoring systeem. Wanneer zijn er pieken en dalen in het verbruik en hoe kun je daarop inspelen? Energie Excellent faciliteert de prioriteitsaanvragen met betrekking tot slimme meters en collecteert de data. De gegevens worden automatisch in ons platform geplaatst.

Resultaat: je ziet eenvoudig de verbruiken én energiekosten.

Voordelen van EMS

Interactief monitoringssysteem

Inzicht in verbruik en energiekosten

Monitoren van teruglevering

Energiebesparingsplicht

Als ondernemer ontkom je er niet aan. Heb je een verbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas dan ben je op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. Voldoe je niet aan deze maatregelen, dan loop je risico op een boete van maximaal 81.000 euro.

EAB Excellent heeft een digitale tool ontwikkeld waarmee wij deze verplichtingen waarborgen. Je hebt inzage in de diverse erkende maatregelen, de voortgang en je wordt volledig ondersteund door een van onze specialisten.

Voordelen van Energiebesparingsplicht

Voorkom boetes

Volledige ondersteuning

Inzicht in voortgang