Energiebesparingsplicht

Als ondernemer ontkom je er niet aan. Heb je een verbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas dan ben je op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Binnen EAB digitaal hebben we een tool ontwikkeld waarmee wij deze verplichtingen voor jouw organisatie kunnen waarborgen! Je hebt zo inzage in de diverse erkende maatregelen en de voortgang. Je wordt daarnaast volledig ondersteund door een van onze specialisten.

Voldoe je niet aan deze maatregelen, dan loop je risico op een boete van maximaal 81.000 euro.

Voordelen

Voorkom boetes

Volledige ondersteuning

Inzicht in voortgang

Samen met onze specialisten vullen we basisgegevens en een nulmeting in, waarna we een plan van aanpak opstellen. Hierin beschrijven we te nemen maatregelen, de implementatie en het tijdspad. Nieuwe ontwikkelingen worden direct in de tool verwerkt, zodat de stand van zaken altijd bekend is. Wij dienen maatregelen in via het e-Loket en zorgen voor rapportage bij controles, waarbij we aantonen dat aan de energiebesparingsplicht is voldaan.

Met de digitale tool ben je compliance voor de verplichte energiebesparende maatregelen. Dit betekent dat jullie bedrijf aan het Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) inzichtelijk heeft gemaakt welke duurzame maatregelen zijn gerealiseerd en welke op de planning staan.

Op deze manier zorgen we er samen voor dat je aan alle verplichtingen voldoet, en dragen we ook nog eens bij aan een duurzame toekomst!

Onze klanten

Subsidies

SDE Subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) is er om de drempel om te verduurzamen te verlagen. De investering is groot, daarom is het fijn om hier een tegemoetkoming voor te ontvangen van de overheid. Als een klant een aanvraag doet voor zonnepanelen kunnen wij hiermee ook de subsidie voor de klant aanvragen. De aanvraag voor subsidie kan niet het hele jaar door. De aanvraagronde voor 2024 begint 10 september en eindigt 10 oktober. De klant heeft 1,5 tot 3 jaar de tijd om, na goedkeuring van de aanvraag, de zonnepanelen te plaatsen. Gebeurt dit niet dan verloopt de aanvraag. Let op: SDE subsidie is alleen beschikbaar voor ondernemers met een grootverbruikersaansluiting.

Voordelen van Subsidies

Hoe eerder deze subsidie wordt aangevraagd hoe meer kans er is om deze ook te krijgen

Begeleiding van EAB Excellent

Optimaal benutten van subsidies

Neem vrijblijvend contact op

Bezoekadres

Nederland:
Maanweg 174 2516AB
Den Haag
España:
Carrer d'Aribau 191
08021 Barcelona

E-mail

support@eabexcellent.nl​

Telefoonnummer

070 - 20 45 002